Kako odpreti svoj frizerski salon

Kako odpreti svoj frizerski salon?


Marsikdo izmed nas sanja, da bi enkrat imel svoje podjetje, kjer bi bil sam svoj šef in kjer bi lahko vodil ljudi v panogi, ki mu je pri srcu ter jo obvlada. Preden odpremo podjetje, pa je potrebno imeti določeno znanje zakonodaje, ki je obvezno, preden se za to odločimo. Kako torej odpremo svoj frizerski salon? Kaj je potrebno vedeti in katere zakone ter predpise moremo pri tem upoštevati oziroma jih poznati?

 

Pred ustanovitvijo podjetja potrebujete:

- osebni dokument

- davčno številko

- overjeno soglasje lastnika zgradbe, kjer se bo nahajalo vaše podjetje in ga boste navedli kot svoj poslovni naslov. Soglasje je možnost overiti na upravni enoti ali pri notarju.


Ker gre za za obrtno dejavnost, potrebuje ustanovitelj obrtno dovoljenje, ki je dokaz o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti in ga je potrebno pridobiti. Za to, je potrebno vložiti vlogo, ki se lahko vloži pri več različnih organih na več različnih načinov:

- Pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije ali območni Obrtno podjetniški zbornici, v kateri se nahaja sedež podjetja. Če ste iz Podravske regije, to pomeni da je za vas relevantna Obrtno podjetniška zbornica Maribor (Titova cesta 63, 2000 Maribor) Možno je pošiljanje po klasični/elektronski pošti ali direktno na sedežu zbornice.

- Preko elektronske vloge na portalu e-VEM ali na točki VEM.

- Pri notarju.


Če se spremenijo podatki, ki jih vsebujeta odločba o obrtnem dovoljenju ali reprezentativno obrtno dovoljenje (sedež ali naziv firme, dejavnost, nosilec dejavnosti, idr.) mora imetnik obrtnega dovoljenja v 15 dneh vložiti vlogo za spremembo podatkov in sicer na tisti Obrtno podjetniški zbornici, kjer je prejel dovoljenje ali na Obrtno podjetniški zbornici Slovenije. Če imetnik obrtnega dovoljenja spremeni naslov ali sedež podjetja tako, da po novem spada v območje druge Obrtno podjetniške zbornice, je potrebna vloga za spremembo podatkov na območni Obrtniško podjetniški zbornici, pod katero spada z novim naslovom ali na Obrtno podjetniški zbornici Slovenije.


Da je vloga popolna, mora vsebovati določena dokazila:

o vpisu v sodni register ali v Poslovni register Slovenije

- o izpolnjeni minimalni poklicni usposobljenosti - npr. spričevalo ali potrdilo delodajalca o opravljanju dela poslovodne osebe.

Pri tem je pomembna ustrezna izobrazba, ki more biti najmanj srednja poklicna ustrezne smeri (t.j. frizer ali frizerski mojster). Velja tudi nacionalna poklicna prekvalifikacija. Potrebne so tudi ustrezne delovne izkušnje, ki so določene v 2. odstavku 9. člena Obrtnega zakona.

Pogojem morejo ustrezati tudi prostor in oprema, ki jih bomo uporabljali za izvedbo dejavnosti. Prostori morejo biti za dejavnost ustrezno opremljeni, izpolnjevati pa morejo vsaj minimalnim zdravstvenim, higienskim in tehničnim pogojem, glede na vrsto dejavnosti, ki se v njih opravlja. Pogoji so zapisani v Pravilniku o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti. Ker je od leta 2012 prepovedana tako imenovana "sosedska pomoč", ki jo prepoveduje Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, lahko dejavnost opravljate samo v poslovnih prostorih dejavnosti. 34. člen Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti, se lahko frizerska dejavnost opravlja na domovih uporabnikov, ki zaradi telesne prizadetosti, duševne motnje ali drugega opravičljivega razloga ne morejo priti v prostore, kjer se dejavnost običajno opravlja.Pridobitev obrtnega dovoljenja vas bo stala 111€.

V primeru prenehanja opravljanja dejavnosti za katere je bilo izdano obrtno dovoljenje, se je pravna ali fizična oseba primorana v roku 8 dni po prenehanju odjaviti iz obrtnega registra (2. odstavek 17. člena Obrtnega zakona). Dolžnost odjave iz obrtnega registra velja tudi v primeru priključitve k drugi pravni osebi. Prenos obrtnega dovoljenja na drugo pravno ali fizično osebno ni mogoč.

 

Viri podatkov: 

  1. Državni portal RS
  2. Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
  3. Obrtni zakon
  4. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
  5. Portal e-Vem
  6. Mladi podjetnik