Varovanje osebnih podatkov

 

Upravljalec vaših osebnih podatkov je družba COMTRON d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 21, matična št.:5298156000, ID za DDV: SI11931477, zakoniti zastopnik Ivan SELAR, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru št. Reg. Vpisa 1/0/1055-00.

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem upravljalcu, da zbira in obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vnesel v za naslednje namene:

 

 1. Direktnega trženja produktov in storitev družbe , ki so vsakokrat objavljene na spletni strani in sicer za namen:

  Prejema in obdelave naročila, poizvedbe oz. vprašanja, pripravo ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije.

  Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe in izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja in sem seznanjen z dejstvom, da se lahko kadarkoli odjavim/odstopim od soglasja za namen direktnega trženja s klikom na povezavo za odjavo.

   

 2. Posredovanja sporočil z oglasnimi vsebinami za namen:

  Obveščanja o obravnavi reklamacij, tehničnih novostih produktov o novih produktih in storitvah, posebni dnevni  ponudbi, ugodnostih pri plačilih za produkte in storitve, ki so vsakokrat objavljene na spletni strani družbe po naslednjih poteh:

  • e-sporočila,
  • SMS/MMS,
  • Po pošti.

 3. Tržnih raziskav za namen:

Ugotavljanja zadovoljstva in prilagajanje ponudbe produktov in storitev.

Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe in izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov za namen tržnih raziskav in sem seznanjen z dejstvom, da se lahko kadarkoli odjavim/odstopim od soglasja za namen direktnega trženja, obveščanja ali tržnih raziskav s klikom na odjavo.

Potrjujem da sem starejši/a od 15 let in sem seznanjen/a s Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov, katere sem podal prostovoljno ter svojimi pravicami do upravljalca mojih osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, dokler se ne boste s klikom na odjavo odjavili iz naše zbirke osebnih podatkov za posamezne namene uporabe in poti.

Obdelava in varna uporaba vaših osebnih podatkov se bo vršila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679 in družba, ki je upravljalec vaših osebnih podatkov izjavlja, da nosi popolno odgovornost za zakonito uporabo.

Izjavljamo, da vaših osebnih podatkov, katere ste nam posredovali ne bomo prenašali izven naše zbirke osebnih podatkov.

Poleg odjave/odstopa od vašega soglasja za posamezne namene imate v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov ZVOP-1 in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 GDPR še naslednje pravice, ki jih pri družbi lahko uveljavljate pisno na e-naslov odjava@comtron.si :.

Zahtevo za dostop do svojih osebnih podatkov.

Zahtevo, da se vam dopusti, da osebne podatke popravljate in dopolnjujete v obsegu, ki ga predvidevajo rubrike soglasja.

Zahtevo, da se vam posreduje poročilo za katere namene, kdaj in katere osebne podatke je družba uporabljala.

Zahtevo za omejitve obdelave osebnih podatkov.

Vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo lahko zahtevate skladno s 31. čl. ZVOP-1.

V kolikor menite, da so kršene vaše pravice se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca.