SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

        I.            UVOD IN DEFINICIJE

Naročnik programske opreme TRONpos, spletnih strani programske opreme TRONpos ter ostalih storitev, ki jih za programsko opremo TRONpos ponuja družba Comtron d.o.o., je pred njegovo uporabo seznanjen s splošnimi pogoji in pravili uporabe, ki so dostopni na spletni strani družbe.

Ob registraciji na spletne strani družbe Comtron d.o.o. naročnik soglaša s splošnimi pogoji uporabe. Ob naročilu programske opreme naročnik vstopa v pogodbeno razmerje z družbo Comtron d.o.o. in potrjuje sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.

IZVAJALEC je družba Comtron d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, ki na svojih spletnih straneh ponuja možnost uporabe programske opreme TRONpos.

PARTNER je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je opravila ustrezno izobraževanje in posreduje pri prodaji in najemu pravice za uporabo licence programske opreme TRONpos na ozemlju Republike Slovenije in na podlagi ustrezne pogodbe izvaja podporno storitev.

NAROČNIK je fizična oz. pravna oseba, ki je pridobila pravico do uporabe licence za programsko opremo TRONpos in oseba, ki v svojem ali v imenu podjetja uporablja programsko opremo TRONpos in/ali spletno mesto www.tronpos.si.

 

PROGRAMSKA OPREMA je sestavljena iz:

  •  TRONpos WINDOWS blagajniškega programa in upravljalskega programa BackOffice z navodili za uporabo ali
  •  TRONpos ANDROID blagajniškega programa z navodili za uporabo. 

Del programske opreme je tudi spletno mesto www.tronpos.si.

 

      II.            REGISTRACIJA

Predpogoj za koriščenje brezplačnih in plačljivih storitev, ki jih na spletnem mestu ponuja izvajalec je registracija. Naročnik se zavezuje ob registraciji na spletno mesto in za uporabo programske opreme TRONpos navesti lastne resnične podatke. V nasprotnem primeru gre za hujšo kršitev, za katero je naročnik odškodninsko in kazensko odgovoren.

Z registracijo se naročnik strinja, da se ga po e-mailu, ki ga navede ob registraciji, obvešča o novostih, dopolnitvah, spremembah in akcijah.

Ob registraciji naročnik izbere partnerja, ki je posredoval v zvezi s programsko opremo in kateremu izvajalec izplača posredniško provizijo, v kolikor je partner do nje upravičen.

 

    III.            UPORABA

Naročnik sme uporabljati programsko opremo izključno v namen s katerim je bila razvita in na zakonit način. Prepovedana je zloraba programske opreme za nezakonite in škodljive namene, kot npr. sistematično ročno ali programsko zbiranje podatkov na spletnih straneh, “vdiranje v programsko opremo”. Naročnik se zavezuje, da programske opreme, omrežja in storitev interneta ne bo uporabljal zlonamerno. Izvajalec ima pravico naročniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti s ciljem zasičenja omrežne povezave in/ali preobremenitve internetnega omrežja ali produkta ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme izvajalca ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do programske opreme, dokler kršitev ni odpravljena. Takšno ravnanje naročnika pomeni hujšo kršitev, za katero je odškodninsko in kazensko odgovoren.

 

    IV.            POSLOVNO SODELOVANJE

BRONZE partner – je partner, ki je opravil uvodno izobraževanje in lahko posreduje pri prodaji pravice do uporabe licence programske opreme in pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravic do uporabe licence programske opreme.

SILVER partner – je partner, ki je opravil nadaljnje izobraževanje 1. stopnje in lahko posreduje pri prodaji pravice do uporabe licence programske opreme in pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravic do uporabe licence programske opreme ter izvaja pogodbeno podporo glede uporabe programske opreme.

GOLD partner – je partner, ki je opravil nadaljnje izobraževanje 2. stopnje in lahko posreduje pri prodaji pravice do uporabi licence programske opreme ali pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravic do uporabe licence programske opreme, izvaja pogodbeno podporo glede uporabe programske opreme, samostojno implementira programsko opremo ter izobražuje končne naročnike.

Partner storitev posredovanja pri prodaji pravice do uporabe licence programske opreme opravlja v imenu in za račun izvajalca.

S podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju, partner soglaša z objavo njegovih podatkov na spletnem mestu programske opreme.